wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-14 z 14  pokazuj  pozycji

ZSM/ZP/WR/8/2023 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby działalności .... Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-12-08 -- --
ZSM/ZP/WR/7/2023 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych powstałych w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich przy ul. Truchana 7 (Szpital dla dzieci) w Chorzowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-09-01 -- 2023-10-12
ZSM/ZP/WR/6/2023 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych powstałych w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11 (Szpital dla dorosłych) w Chorzowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-09-01 -- 2023-10-12
ZSM/ZP-WR/5/2023 „Dostawa substancji czynnej Onasemnogenum abeparvovecum stosowanej w programie lekowym w leczeniu chorych na rdzeniowy zanik mięśni” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2023-08-29 -- 2023-09-19
ZSM/ZP/WR/2/2023 „Transport sanitarny karetki typu „T/Ts” z opieką kierowcy/sanitariusza” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-08-14 -- 2023-08-17
ZSM/ZP.WR/1/2023 „Transport sanitarny karetki typu „T/Ts” z opieką kierowcy/sanitariusza” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-06-27 -- 2023-07-11
ZSM/ZP-WR/1/2023 Dostawa i montaż nowego dźwigu osobowo - towarowego 5 przystankowego o dopuszczalnym obciążeniu od 1300 kg (o napędzie elektrycznym) w Pawilonie II Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2023-01-04 -- 2023-02-03
ZSM/ZP-WR/4/2022 Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie jednostka przy ul. Strzelców Bytomskich 11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2022-07-12 -- 2022-08-19
ZSM/ZP-WR/2/2022 Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie jednostka przy ul. Władysława Truchana 7 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-06-15 -- 2022-07-21
ZSM/ZP-WR/3/2022 Realizacja usługi transportu sanitarnego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-06-09 -- --
ZSM/ZPWR/1/2022 Usługa serwisowa nad sprzętem medycznym produkcji Dräger wraz z dostawą akcesoriów zużywalnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-05-11 -- 2022-07-01
ZSM/ZP-WR/1/2022 Usługa serwisowa nad sprzętem medycznym produkcji Dräger wraz z dostawą akcesoriów zużywalnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-05-11 -- 2022-05-12
ZSM/ZP-WR/7/2021 Modernizacja pomieszczeń dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie na potrzeby pracowni TK Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-11-30 -- 2022-01-24
ZSM/ZP-WR/6/2021 „Dzierżawa analizatora do morfologii krwi 5 diff z retikulocytami wraz z dostawą odczynników” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2021-07-12 2021-07-16 09:00 2022-03-31

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa