Wyszukiwarka

Pozycje 1-25 z 57  pokazuj  pozycji

ZSM/ZP/40/2023 Zakup wyposażenia medycznego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-02-28 -- Oliwia Gladys
ZSM/ZP/4/2024 „Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na dwie lokalizacje: ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz ul. Władysława Truchana 7.” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Usługi 2024-02-23 2024-02-23 Elżbieta Śmietana
ZSM/ZP/41/2023 Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem „Infinitt Pacs wraz z rozszerzeniem licencji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Usługi 2024-02-19 2024-02-19 Oliwia Gladys
ZSM/ZP/33/2023 Dostawa implantów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-15 2024-02-15 Oliwia Gladys
ZSM/ZP/1/2024 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-02-13 2024-02-13 Barbara Gremlowska
ZSM/ZP/37/2023 Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-02-13 2024-02-13 Barbara Gremlowska
ZSM/ZP/21/2023 Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów medycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-08 2024-02-08 Oliwia Gladys
ZSM/ZP/31/2023 „Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków, narzędzi okulistycznych oraz akcesoriów operacyjnych” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-02-01 2024-02-13 Anna Kozioł
ZSM/ZP/18/2023 Realizacja usługi transportu sanitarnego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-12-18 2024-01-19 Szymon Szmigielski
ZSM/ZP-US/1/2023 Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-11-21 2024-01-02 Anna Kozioł
ZSM/ZP-US/2/2023 Całodobowa, stała fizyczna ochrona mienia na pięciu jednoosobowych posterunkach Szpitala przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz przy ul. Władysława Truchana 7 dla SP ZOZ — Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, wraz z obsługą systemu sygnalizacji pożaru (centrala przeciwpożarowa), systemu dozorowego CCTV, szlabanu wjazdowego oraz pieszych obchodów terenu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-11-17 2024-01-19 Szymon Szmigielski
ZSM/ZP/22/2023 Dostawa radiofarmaceutyków, źródeł promieniotwórczych i zestawów do sporządzania radiofarmaceutyków Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-11-10 2023-11-10 Oliwia Gladys
ZSM/ZP/11/2023 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-25 2023-10-25 Joanna Lany
ZSM/ZP/17/2023 Zakup i dostawa aparatu PET/CT dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-06 2023-11-16 Szymon Szmigielski
ZSM/ZP/8/2023 Zakup i dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami oraz dzierżawy analizatorów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-11 2023-11-10 Szymon Szmigielski
ZSM/ZP/10/2023 Świadczenie kompleksowych usług prania wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-08-11 2023-09-05 Szymon Szmigielski
ZSM/ZP/7/2023 Zakup i dostawa materiałów szewnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-11 2023-07-11 Oliwia Gladys
ZSM/ZP/4/2023 „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku (2)” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-16 2023-07-11 Oliwia Gladys
ZSM/ZP/5/2023 Dostawa leków do apteki szpitalnej (2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-09 2023-06-20 Anna Kozioł
ZSM/ZP/21/2022 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na okres 12 miesięcy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-04 2023-05-04 Szymon Szmigielski
ZSM/ZP/29/2022 Dostawa leków do apteki szpitalnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-24 2023-05-05 Anna Kozioł
ZSM/ZP/31/2022 Zakup sprzętu endoskopowego wraz z kompletnym systemem/sprzętem do archiwizacji, opisywania, zlecania badań oraz aparatu do znieczulania w ramach dotacji z Urzędu Miasta Chorzów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-03 2023-05-04 Magdalena Gajowska
ZSM/ZP/24/2022 Dostawa substancji czynnych w programach lekowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-06 2023-03-03 Szymon Szmigielski
ZSM/ZP/12/2022 Zakup i dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-04 2023-01-04 Magdalena Gajowska
ZSM/ZP/27/2022 Zakup i dostawa implantów i innych wyrobów ortopedycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-04 2023-01-04 Magdalena Gajowska

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa