Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 181  pokazuj  pozycji

ZSM/ZP/7/2024 Usługa serwisowa aparatury endoskopowej produkcji OLYMPUS wraz z wymianą elementów zużywalnych Postępowanie krajowe Części: 1 2024-02-22 14:03
ZSM/ZP/39/2023 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 2024-02-19 13:57
ZSM/ZP/5/2024 „Zakup i dostawa odczynników chemicznych (2)” Postępowanie krajowe Części: 1 2024-02-13 13:29
ZSM/ZP/29/2023 „Zakup i dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami oraz dzierżawy analizatorów” Postępowanie unijne Części: 2, 8, 17, 23, 27, 30, 32 2024-02-01 13:27
ZSM/ZP/38/2023 Realizacja usługi transportu sanitarnego (2) Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3 2024-01-31 07:52
ZSM/ZP/40/2023 Zakup wyposażenia medycznego Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2024-01-30 10:53
ZSM/ZP/1/2024 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2024-01-26 11:18
ZSM/ZP/37/2023 Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2024-01-26 09:40
ZSM/ZP/29/2023 „Zakup i dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami oraz dzierżawy analizatorów” Postępowanie unijne Części: 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15 2024-01-25 11:16
ZSM/ZP/29/2023 „Zakup i dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami oraz dzierżawy analizatorów” Postępowanie unijne Części: 4, 5, 6, 10, 14, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 33, 34, 35 2024-01-23 13:07
ZSM/ZP-US/5/2023 Całodobowa, stała fizyczna ochrona mienia na czterech jednoosobowych posterunkach Szpitala (2) Postępowanie krajowe Części: 1 2024-01-22 13:35
ZSM/ZP/29/2023 „Zakup i dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami oraz dzierżawy analizatorów” Postępowanie unijne Części: 12, 18, 20, 26, 29 2024-01-15 13:24
ZSM/ZP/36/2023 Dostawa artykułów biurowych Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2024-01-10 09:07
ZSM/ZP/31/2023 „Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków, narzędzi okulistycznych oraz akcesoriów operacyjnych” Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 2024-01-10 08:38
ZSM/ZP/41/2023 Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem „Infinitt Pacs wraz z rozszerzeniem licencji Postępowanie krajowe Części: 1 2024-01-09 12:34
ZSM/ZP/33/2023 Dostawa implantów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (2) Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2024-01-08 11:01
ZSM/ZP-US/4/2023 Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (2) Usługi społeczne krajowe Części: 1 2023-12-08 13:47
ZSM/ZP-US/3/2023 Całodobowa, stała fizyczna ochrona mienia na czterech jednoosobowych posterunkach Szpitala (2) Postępowanie krajowe Części: 1 2023-12-07 10:50
ZSM/ZP/21/2023 Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów medycznych Postępowanie unijne Części: 44 2023-11-23 10:44
ZSM/ZP/35/2023 Zakup sprzętu robotycznego do rehabilitacji (2) Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5 2023-11-16 14:04
ZSM/ZP/18/2023 Realizacja usługi transportu sanitarnego Postępowanie unijne Części: 4 2023-11-09 13:24
ZSM/ZP/30/2023 Zakup sprzętu robotycznego do rehabilitacji Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5 2023-11-02 12:21
ZSM/ZP-US/1/2023 Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Usługi społeczne unijne Części: 1 2023-11-02 11:50
ZSM/ZP-US/2/2023 Całodobowa, stała fizyczna ochrona mienia na pięciu jednoosobowych posterunkach Szpitala przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz przy ul. Władysława Truchana 7 dla SP ZOZ — Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, wraz z obsługą systemu sygnalizacji pożaru (centrala przeciwpożarowa), systemu dozorowego CCTV, szlabanu wjazdowego oraz pieszych obchodów terenu Postępowanie unijne Części: 1 2023-11-02 11:43
ZSM/ZP/27/2023 Zakup aparatury medycznej na Blok Operacyjny Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6 2023-10-20 12:34

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa