Lista postępowań PZP

Pozycje 1-7 z 7  pokazuj  pozycji

ZSM/ZP/7/2024 Usługa serwisowa aparatury endoskopowej produkcji OLYMPUS wraz z wymianą elementów zużywalnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-05 2024-02-15 09:00 --
ZSM/ZP/2/2024 „Usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. "Budowa nowego budynku na potrzeby poradni specjalistycznych dla dzieci wraz z wyposażeniem w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Truchana 7". Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-15 2024-01-26 10:00 --
ZSM/ZP-US/5/2023 Całodobowa, stała fizyczna ochrona mienia na czterech jednoosobowych posterunkach Szpitala (2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-27 2024-01-12 09:00 --
ZSM/ZP/39/2023 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-24 2024-01-23 09:00 --
ZSM/ZP/38/2023 Realizacja usługi transportu sanitarnego (2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-11-22 2023-12-22 09:00 --
ZSM/ZP/36/2023 Dostawa artykułów biurowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-20 2023-12-04 09:00 --
ZSM/ZP/29/2023 „Zakup i dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami oraz dzierżawy analizatorów” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-24 2023-12-19 00:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa