Lista postępowań PZP

Pozycje 1-14 z 14  pokazuj  pozycji

ZSM/ZP/30/2022 Zakup i dostawa RTG przyłóżkowego/mobilnego oraz aparatu ultrasonograficznego (USG) w ramach dofinansowania z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-08 2022-11-24 09:00 --
ZSM/IT/1/2022 Dostawa i kompleksowe wdrożenie zintegrowanego systemu przeciwdziałającemu cyberzagrożeniom, umożliwiającego ich wykrywanie przy wsparciu mechanizmów uczenia maszynowego oraz zapewniającego automatyzację i orkiestrację ich obsługi oraz dostawa i wdrożenie rozwiązania typu NAC – system zarządzania dostępem do sieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-31 2022-11-09 12:00 --
ZSM/ZP/28/2022 Dostawa artykułów biurowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-27 2022-11-04 09:00 --
ZSM/ZP/27/2022 Zakup i dostawa implantów i innych wyrobów ortopedycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-25 2022-11-25 09:00 --
ZSM/ZP/25/2022 Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach dotacji z Urzędu Miasta Chorzów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-10 2022-10-21 09:00 --
ZSM/ZP/24/2022 Dostawa substancji czynnych w programach lekowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-27 2022-10-27 09:00 --
ZSM/ZP-US/1/2022 Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-26 2022-10-11 09:00 --
ZSM/ZP/23/2022 Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-15 2022-09-29 09:00 --
ZSM/ZP/22/2022 Zakup wyposażenia do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków w ramach dofinansowania udzielonego przez Ministerstwo Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-15 2022-09-27 09:00 --
ZSM/ZP/21/2022 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na okres 12 miesięcy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-12 2022-11-09 09:00 --
ZSM/ZP/20/2022 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-01 2022-09-16 09:00 --
ZSM/ZP/14/2022 Dostawa materiałów i narzędzi do zabiegów fakoemulsyfikacji, witrektomii tylnej wraz z dzierżawą aparatu do fakowitrektomii z wbudowanym laserem Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-26 2022-09-06 09:00 --
ZSM/ZP/17/2022 „Zakup i dostawa implantów i innych wyrobów ortopedycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-22 2022-08-26 09:00 --
ZSM/ZP/12/2022 Zakup i dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-15 2022-08-19 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa