Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 79  pokazuj  pozycji

ZSM/ZP/26/2022 Modernizacja i przebudowa Pracowni Endoskopii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-10 2022-10-27 09:00 2022-11-18
ZSM/ZP/19/2022 „Usługa serwisowa PET/CT, SPECT/CT wraz ze stacjami opisowymi dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-08-16 2022-09-16 09:00 --
ZSM/ZP/18/2022 Dostawa radiofarmaceutyku 18F-FDG dla Pracowni PET-CT przy ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-25 2022-08-25 09:00 2022-11-18
ZSM/ZP/16/2022 Usługa serwisowa nad oprogramowaniem „InfoMedica/AMMS” dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-21 2022-07-29 09:00 --
ZSM/ZP/15/2022 Zakup i dostawa obłożeń, pieluchomajtek i hemostatyków dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-20 2022-07-29 09:00 --
ZSM/ZP/13/2022 Zakup lasera do Poradni okulistycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-07 2022-07-27 09:00 2022-09-16
ZSM/ZP/10/2022 Usługa serwisowa nad komorą hiperbaryczną oraz montaż dodatkowego stanowiska pacjenta. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-14 2022-06-22 09:00 2022-09-13
ZSM/ZP/11/2022 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-09 2022-06-27 09:00 2022-09-20
ZSM/ZP/9/2022 Dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-01 2022-06-15 09:00 --
ZSM/ZP/8/2022 Zakup i dostawa materiałów szewnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-14 2022-04-29 09:00 2022-06-24
ZSM/ZP/7/2022 „Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników oraz ich rodzin, w tym partnerów życiowych pracowników SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-04-13 2022-05-19 09:00 2022-08-02
ZSM/ZP/5/2022 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz sieciowego w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług w obszarze zdrowia w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie” (3) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-08 2022-04-25 09:00 2022-06-03
ZSM/ZP/6/2022 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą trzech automatycznych analizatorów do badań immunochemicznych i biochemicznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-29 2022-04-29 09:00 2022-07-06
ZSM/ZP/4/2022 Dostawa środków kontrastowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-17 2022-03-29 09:00 2022-06-10
ZSM/ZP/3/2022 Realizacja usługi transportu sanitarnego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-02-15 2022-03-18 09:00 2022-09-09
ZSM/ZP/2/2022 Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-03 2022-02-22 10:00 2022-03-17
ZSM/ZP/1/2022 Zakup i dostawa interferonu dla potrzeb SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie na 2022 rok Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-19 2022-01-27 09:00 2022-02-16
ZSM/ZP/37/2021 Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-31 2022-02-01 09:00 2022-03-11
ZSM/ZP/38/2021 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych wraz z dzierżawą biometru optycznego dla Oddziału Okulistycznego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-30 2022-01-14 09:00 2022-03-08
ZSM/ZP/39/2021 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz sieciowego w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług w obszarze zdrowia w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie” (2). Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-28 2022-02-02 10:00 2022-04-25
ZSM/ZP/36/2021 Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-10 2022-01-25 10:00 2022-03-01
ZSM/ZP/35/2021 Dostawa środków dezynfekcyjnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-07 2022-01-12 10:00 2022-03-31
ZSM/ZP/34/2021 Dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dostawą podłoży do posiewów krwi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-06 2022-01-10 09:00 2022-03-31
ZSM/ZP/33/2021 Dostawa substancji czynnych w programach lekowych (2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-30 2021-12-31 09:00 2022-03-08
ZSM/ZP/32/2021 Dostawa gazów medycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-16 2021-11-26 09:00 2022-01-26

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa