Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 141  pokazuj  pozycji

ZSM/ZP/5/2024 „Zakup i dostawa odczynników chemicznych (2)” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-01-29 2024-02-09 09:00 2024-02-28
ZSM/ZP/4/2024 „Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na dwie lokalizacje: ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz ul. Władysława Truchana 7.” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-19 2024-01-29 13:00 2024-02-23
ZSM/ZP/1/2024 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-01-15 2024-01-25 09:00 2024-02-13
ZSM/ZP/41/2023 Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem „Infinitt Pacs wraz z rozszerzeniem licencji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-27 2024-01-09 09:00 2024-02-19
ZSM/ZP/37/2023 Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-22 2024-01-15 09:00 2024-02-13
ZSM/ZP/40/2023 Zakup wyposażenia medycznego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-14 2024-01-12 09:00 --
ZSM/ZP-US/4/2023 Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-23 2023-12-01 09:00 2024-01-24
ZSM/ZP-US/3/2023 Całodobowa, stała fizyczna ochrona mienia na czterech jednoosobowych posterunkach Szpitala (2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-21 2023-11-29 09:00 2024-01-29
ZSM/ZP/32/2023 „Program sportowo rekreacyjny dla pracowników. ” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-09 2023-11-22 13:00 2023-12-01
ZSM/ZP/33/2023 Dostawa implantów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-11-09 2023-12-11 09:00 2024-02-15
ZSM/ZP/35/2023 Zakup sprzętu robotycznego do rehabilitacji (2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-08 2023-11-16 09:00 --
ZSM/ZP/31/2023 „Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków, narzędzi okulistycznych oraz akcesoriów operacyjnych” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-07 2023-11-22 09:00 2024-02-13
ZSM/ZP/34/2023 Zakup aparatury medycznej na Blok Operacyjny. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-03 2023-11-17 13:00 2023-12-28
ZSM/ZP/30/2023 Zakup sprzętu robotycznego do rehabilitacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-18 2023-10-26 09:00 --
ZSM/ZP-US/2/2023 Całodobowa, stała fizyczna ochrona mienia na pięciu jednoosobowych posterunkach Szpitala przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz przy ul. Władysława Truchana 7 dla SP ZOZ — Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, wraz z obsługą systemu sygnalizacji pożaru (centrala przeciwpożarowa), systemu dozorowego CCTV, szlabanu wjazdowego oraz pieszych obchodów terenu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-10-03 2023-10-24 09:00 2024-01-19
ZSM/ZP/28/2023 Budowa nowego budynku na potrzeby poradni specjalistycznych dla dzieci wraz z wyposażeniem w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Truchana 7 (2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-26 2023-10-26 09:00 --
ZSM/ZP/27/2023 Zakup aparatury medycznej na Blok Operacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-25 2023-10-09 09:00 2024-01-22
ZSM/ZP/26/2023 Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego w formie leasingu z nadwoziem pełnym typu furgon (3) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-31 2023-09-08 09:00 2023-11-10
ZSM/ZP/25/2023 "Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych powstałych w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11 (Szpital dla dorosłych) oraz ul. Truchana 7 (Szpital dla dzieci) w Chorzowie”. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-08-30 2023-10-17 13:00 --
ZSM/ZP/23/2023 „Najem i dostawa urządzeń drukujących A3 mono”. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-25 2023-09-05 13:00 --
ZSM/ZP/24/2023 „Dostawa i kompleksowe wdrożenie zintegrowanego systemu przeciwdziałającego cyberzagrożeniom, umożliwiającego ich wykrywanie przy wsparciu mechanizmów uczenia maszynowego oraz zapewniającego automatyzację i orkiestrację ich obsługi”. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-23 2023-08-31 13:00 2023-09-15
ZSM/ZP/22/2023 Dostawa radiofarmaceutyków, źródeł promieniotwórczych i zestawów do sporządzania radiofarmaceutyków Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-08 2023-09-08 09:00 2023-11-10
ZSM/ZP/18/2023 Realizacja usługi transportu sanitarnego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-08-04 2023-09-08 09:00 2024-01-19
ZSM/ZP/20/2023 Budowa nowego budynku na potrzeby poradni specjalistycznych dla dzieci wraz z wyposażeniem w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Truchana 7 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-27 2023-09-01 13:00 2023-09-11
ZSM/ZP-US/1/2023 Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-07-26 2023-09-14 09:00 2024-01-02

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa